Wskazujemy słabe punkty. Bezpieczeństwo informacyjne
Działamy w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, czyli w nieco szerszym kontekście, niż cyberbezpieczeństwo. Nasze usługi obejmują szkolenia pracowników, testy bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego oraz działania z zakresu kontrwywiadu gospodarczego. Na zlecenie jesteśmy także w stanie przebadać produkowane lub dostarczane przez Państwa urządzenia i oprogramowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Fakty

30s

Co 30 sekund gdzieś na świecie przeprowadzany jest atak. Ofiary są często przypadkowe.

60%

Tyle małych i średnich firm likwiduje działalność w ciągu 6 miesięcy od ataku.

65%

65% ataków ukierunkowanych jest na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy, ponieważ są łatwiejszym celem niż korporacje i instytucje rządowe.

95%

W 95% przypadków najsłabszym ogniwem jest człowiek. Technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Oferta

Działamy w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, czyli w nieco szerszym kontekście, niż cyberbezpieczeństwo. Nasze usługi obejmują szkolenia pracowników, testy bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego oraz działania z zakresu kontrwywiadu gospodarczego. Na zlecenie jesteśmy także w stanie przebadać produkowane lub dostarczane przez Państwa urządzenia i oprogramowanie pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Testy bezpieczeństwa

Przeprowadzamy kompleksowe testy bezpieczeństwa, obejmujące m.in.:

 • informacje możliwe do pozyskania z publicznych źródeł,
 • poziom zabezpieczeń technicznych,
 • bezpieczeństwo usług i aplikacji dostępnych z poziomu Internetu,
 • bezpieczeństwo sieci lokalnej i elementów infrastruktury,
 • podatność personelu na manipulację.
Dzięki realistycznym scenariuszom wyniki naszych testów wskazują na obszary faktycznie wymagające poprawy.

Szkolenia

Nasza podstawowa oferta szkoleniowa ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń oraz wypracowanie wśród pracowników umiejętności ich rozpoznawania.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zagrożenia w trakcie podróży służbowych.
 • Najczęściej wykorzystywane techniki ataków.
 • Wpływ popularnych urządzeń na bezpieczeństwo.
 • Elementem szkolenia jest także pokaz na żywo.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


Przeciwdziałanie próbom manipulacji


Znaczenie bezpieczeństwa w życiu prywatnym i zawodowym


Zagrożenia w trakcie podróży służbowych

Badanie sprzętu i oprogramowania

Często pomijanymi źródłami zagrożeń są systemy monitoringu, kontroli dostępu, zarządzania budynkami oraz urządzenia IoT (tzw. urządzenia Internetu rzeczy).

Na życzenie możemy przeprowadzić szczegółową analizę urządzeń i oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie ją wykonać przed zakupem.

Kontrwywiad gospodarczy

Źródłem zagrożeń są nie tylko grupy przestępcze, ale także firmy, które dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej posuną się do kradzieży tajemnic handlowych lub sabotażu z użyciem wszelkich możliwych środków.

Zabezpieczymy Państwa działalność przed skutkami wywiadu gospodarczego oraz zaplanujemy operacje mające na celu ujawnienie takich działań.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

Adres: ul. gen. Bolesława Roi 13, 05-119 Legionowo